Product van de maand juni 2017 : telmachine verbronsd

Deze telmachine uit de tachtiger jaren was een uitdagend object om te behandelen.

Het hele ouderwets mechanische binnenwerk moest verwijderd worden, omdat de telmachine in allerlei min of meer agressieve vloeistoffen gedompeld moet worden.

Het binnenwerk, dat allerlei soorten metalen bevatte, zou dan aangetast worden en storingen in het proces gaan veroorzaken.

Vervolgens moest van binnen uit het toetsenbord weer opnieuw opgebouwd worden.

Een arbeidsintensieve klus met een prachtig resultaat !